Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Dobiegniew

logo bip
Strona główna   Pomoc   Rejestr zmian

Zapytanie ofertowe dotyczący zadania pn. Modernizacja hali sportowej w Dobiegniewie

Data publikacji: 22-07-2021 00:00

   dok_p.pdf   strzałka   Dokumentacja z przprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia o wartości nieprzekraczającej równowartość 130 000 pln

 zap1.pdf   strzałka   Zapytanie Ofertowe

 zap2.docx   strzałka   Zał. nr 1- formularz ofertowy

 zap3.docx   strzałka   Zał. nr 2 - ośw. o spełn warunków

 zap4.docx   strzałka   Zał. nr 3 - projekt umowy

 zap5.pdf   strzałka   Zał. nr 4 - Przedmiar Robót

 zap6.docx   strzałka   Zał. nr 5 - oświadczenie o braku powiązań kapitałowych

opublikował:
ostatnie zmiany: 22-07-2021 09:14 przez
czytany: 1887
Rejestr zmian

Budowa zewnętrznej pochylni dla osób niepełnosprawnych przy budynku Gminnego Zespołu Szkół w Dobiegniewie, ul. Poznańska

Data publikacji: 21-07-2021 00:00

      zap_1.pdf   strzałka   Zapytanie ofertowe - podjazd dla niepełnosprawnych

 zap_2.docx   strzałka   zał nr 1 - Formularz ofertowy

 zap_3.docx   strzałka   Zał. nr 2 - ośw. o spełn warunków

 zap_4.docx   strzałka   Zał. nr 3 - projekt umowy

 zap_5.zip   strzałka   Zał. nr 4 - dokumentacja tech + przedmiar robót

 zap_6.docx   strzałka   Zał. nr 5 - oświadczenie o braku powiązań kapitałowych

opublikował:
czytany: 1928
Rejestr zmian